Djoletovi Romani

 

Đoletovi romani „Tri posleratna druga“, „Jedan od onih života“ i „Kalendar mog detinjstva“ uz popust…

Hvala Sonji iz Đotova koja je dovela muža čak iz Šibenika na koncert u Sarajevo i u želji da ga iznenadi predložila BALBELU ovu ideju. Vi možda slušate Đoleta ali mi u BALBELU slušamo pre svega vas…

 

 

Baronov bal

 

Još jedan bal… Biće mi čast… I ovaj ples…

Od svog tog blještavila pamti se jedino strast… Nežnost i bes…

Zapleši… Sama pred masama…

Drugi obraz okreni… I još jednom zaseni… Taj bal pod grimasama…

 

Video

visa mastecard maestro american express
visa mastercard
raiffeisen